info@skolafudbalatempo.ba

Lokacije na kojima
vršimo treninge

Ljetni period

Gradski stadion Ilijaš

Zimski period

Sportska dvorana Ilijaš
Lokacija
Previous slide
Next slide
O.Š. Hašim Spahić
Lokacija
Previous slide
Next slide
O.Š. Stari Ilijaš
Lokacija
Previous slide
Next slide
O.Š. Podlugovi
Lokacija
Previous slide
Next slide
Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović"
Lokacija
Previous slide
Next slide

Budi dio porodice

Pridružite se
Školi fudbala Tempo!